We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Friskrivningsklausul: Den här webbsidan är en privat informationssida som inte är ansluten till USAs regering

Vad är Visa Waiver Programmet (VWP)?

Visa Waiver Programmet (VWP) är ett amerikanskt program som låter medborgare från utvalda länder att resa till USA utan visum. Programmet gäller för resor som relaterar till arbete, turism, byte eller kortare, ej-betygsgivande studieprogram i upp till 90 dagar.

Vem är behörig att ansöka om ett ESTA under Visa Waiver Programmet (VWP)?

Du kan resa under Visa Waiver Programmet (VWP) om du:

  • Anländer till USA för arbete, byte, turism eller kortare, ej-betygsgivande studieprogram.
  • Kommer att stanna i USA i mindre än 90 dagar.
  • Har ett giltigt pass som utfärdades av ett Visa Waiver-land.
  • Har en returbiljett eller biljett för vidareresa på en godkänd VWP-transport.
  • Har fått ett godkänt ESTA.
  • Är godkänd av tjänstemännen vid USA:s tull- och gränskontroll vid ankomst till landet
  • Officiellt avsäger dig rätten att överklaga, motsäga eller granska det informerade beslutet taget av tjänstemännen vid tull- och gränskontrollen, inklusive alla beslut att utvisa dig från USA grundat på Visa Waiver Program-ansökan.
  • Avsäger sig rätten att granska, överklaga eller motsäga sig utvisningen från USA som relaterar till Visa Waiver Programmets ansökan genom bestämmelserna i den obligatoriska biometriska informationen (fotografi och/eller fingeravtryck) vid ankomst i USA.
  • Har uppfyllt något eller alla villkor i Visa Waiver Programmet under en tidigare resa till USA under samma program.

Friskrivningsklausul: Den här webbsidan är en privat informationssida som inte är ansluten till USAs regering