We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Friskrivningsklausul: Den här webbsidan är en privat informationssida som inte är ansluten till USAs regering

Vilken typ av information behövs för att fylla i ESTA-ansökan?

Du bör ha alla nedanstående uppgifter tillgängliga när du påbörjar ESTA-ansökan:

 • Fullständigt namn och födelsedatum
 • Passuppgifter (passnummer, land, utgångsdatum)
 • Kreditkortsinformation (kortnummer, utgångsdatum, CVV)

Hur fungerar ESTA-ansökningsprocessen för att få en amerikansk resebehörighet?

Steg 1 är att fylla i en ESTA-ansökan
Gå till ESTA-webbsidan och fyll i ansökan med den ombedda informationen: listan ovan samt dina nuvarande resplaner, din kreditkortsinformation och alla säkerhetsfrågor. En ansökan måste skickas in av alla medlemmar i din resegrupp som inte har ett visum. Detta gäller även minderåriga.

Betala ESTA-ansökningsavgiften
Gör betalningen för vår gransknings- och hanteringstjänst på 89 US-dollar. Avgiften inkluderar den obligatoriska regeringsavgiften på 4 US-dollar (som finns med i Travel Promotion Act, 2009), hanteringsavgiften och 10 US-dollar om ansökan går igenom och godkänns.

Få ditt ESTA via mejl
Du kommer normalt att få ditt ESTA inom ett par timmar. Däremot kan granskningen ta lite längre. I de fallen kan du vänta dig att din resebehörighet skickas till dig via mejl inom minst 72 timmar.

Du kan endast ha en av tre ansökningsstatusar:

 • Godkänd. Systemet kommer att tillgodose ditt godkännande i PDF-format och ett kvitto på din betalning, och du är godkänd att resa under Visa Waiver Programmet. Däremot garanterar inte ett ESTA inträde till USA. Det är tjänstemännen vid tull- och gränskontrollen som inspekterar dig vid ankomst till USA som kommer att avgöra om du får komma in i landet.
 • Inte godkänd. I de fallet har du inte godkänts för att resa till USA under Visa Waiver Programmet. Det är inte ett nekade av inträde till USA, eller att du inte kan resa till USA, utan enbart att du inte är behörig för Visa Waiver Programmet. Du kan besöka en amerikansk ambassad för att diskutera dina visummöjligheter.
 • Väntar. Om din status är ”väntar” innebär det att ett direkt avgörande inte kan göras av systemet och att din behörighet måste granskas ytterligare. I de fallen kommer du att få den nödvändiga informationen för att kontrollera din ansökan efter 72 timmar.

Behöver jag ta med mig en utskrift av min resebehörighet till flygplatsen?

Det är inte ett krav att ta med sig en papperskopia av sin ESTA-status. Tullen kommer att ha en elektronisk kopia av din behörighet. Däremot rekommenderas det att du har en utskrift tillgänglig ifall att det skulle uppstå några frågetecken under din resa.

Behöver jag någonsin ansöka om en ny resebehörighet?

Du kan behöva skicka in en ny ansökan om något av detta gäller för din situation:

 • Mitt pass har gått ut och jag har fått ett nytt pass
 • Jag har ändrat mitt juridiska namn
 • Jag har ändrat mitt juridiska kön
 • Jag har ändrat mitt medborgarskap
 • Omständigheter i mitt liv har gjort att svaren till de tidigare besvarade ”ja” eller ”nej”-frågorna i mitt ESTA inte längre är korrekta
 • Din tidigare ESTA-behörighet går ut, antingen på grund av att ditt pass har gått ut eller för att två år har gått sedan din behörighet godkändes

Kan jag ansöka om ett ESTA utan tillgång till Internet?

ESTA är ett online-system och internetuppkoppling krävs. Däremot kan resenärer som inte har tillgång till internet använda en tredje part (reseagent, vän eller familjemedlem) för att skicka in sin ESTA-ansökan. Oavsett vem som skickar in ansökan, är det fortfarande du som är ansvarig för svaren som skickas in å dina vägnar.

Vad är en resebehörighet för USA?

USA utvecklade ett elektroniskt resebehörighetssystem för sitt Visa Waiver Program (VWP). ESTA-systemet försäkrar att visumfria resor är mer säkra och tillåter medborgare från länder som deltar i VWP att skaffa sin resebehörighet online.

Vem kan ansöka om ett ESTA?

Om du planerar att besöka USA under VWP via luften eller havet, kan du behöva ansöka om en resebehörighet. Alla resenärer som inte har ett visum (även spädbarn) måste skaffa en behörighet innan avresa till USA. Du kan ansöka genom att använda en tredje part som ansöker å samtliga resenärers vägnar för att skaffa ett ESTA.

Är ett visum och ESTA samma sak?

Ett ESTA är inte ett visum. Det är ett förgodkännande om att få resa under VWP, som är skapat för att tillåta resenärer att hoppa över den tidskrävande visumprocessen. Ett ESTA motsvarar inte ett amerikanskt visum, och kan inte ersätta ett visum i situationer som kräver visum. Du behöver inte ett ESTA om du redan har ett giltigt visum.

Friskrivningsklausul: Den här webbsidan är en privat informationssida som inte är ansluten till USAs regering