We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.


ESTA Application Steps


Nová žiadosť ESTA

 


Vaša štátna príslušnosť

Akú kartu použijete pre platbu?

NB! We charge a processing fee of USD 88.00. Do you still want to continue? 

Spracovávame žiadosti ESTA menom cestujúcich, aby sme zaistili, že všetky informácie, ktoré poskytujú, sú presné. Účtujeme poplatok za spracovanie jednej žiadosti vo výške of USD $ 88,00. To zahŕňa povinný vládny poplatok vo výške USD $ 14,00. Na výpise z platobnej karty sa platba zobrazí ako poplatok od našej spoločnosti. Využiť naše profesionálne služby nie je povinné a máte možnosť podať žiadosť bez našej pomoci tu: https://esta.cbp.dhs.gov

  • Žiadosť ESTA je možné odoslať iba online
  • Postupuje sa podľa všetkých krokov v procese žiadosti
  • Odoslanie žiadosti ESTA je posledným krokom, ktorý potvrdzuje, že ste požiadali o ESTA povolenie
  • Upozorňujeme, že ESTA nie je to isté ako vízum a návšteva veľvyslanectva USA sa nevyžaduje
  • Číslo ESTA vám bude zaslané e-mailom a nebude to trvať dlhšie ako sedemdesiat dva hodín

Ste oprávnení na získanie cestovného povolenia len vtedy, ak vaše cesty súvisí s cestovným ruchom, obchodom, tranzitom, zdravotnou starostlivosťou alebo krátkymi študijnými programami (neakreditovanými). Ak získate cestovné povolenie, platí po dobu dvoch rokov a po vypršaní platnosti je nutné ho obnoviť. Upozorňujeme, že aj keď je ESTA platí dva roky, môžete zostať v Spojených štátoch amerických najdlhšie deväťdesiat dní po vstupe do krajiny.


Tu je ukážka dokumentu, ktorý dostanete e-mailom:

 

Právne upozornenie: Tieto stránky sú súkromné a nie sú spojené s vládou Spojených štátov amerických