We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet er en privat informasjonsnettside som ikke er tilknyttet myndighetene i USA

Hva er Visa Waiver Program (VWP)?

Visa Waiver Program (VWP) er et amerikansk program som gir statsborgere eller innbyggere av utvalgte land tillatelse til å reise til USA uten visum. Programmet gjelder for reiser relatert til forretninger, turisme, transitt og kortvarige studieprogrammer (ikke-krediterte) med opphold i inntil 90 dager.

Hvem er kvalifisert til å søke om ESTA under Visa Waiver Program (VWP)?

Du kan reise under Visa Waiver Program (VWP) dersom du:

  • Reiser til USA på grunn av forretninger, turisme eller kortvarige studieprogrammer (ikke-krediterte).
  • Vil oppholde deg i USA i mindre enn 90 dager.
  • Har et gyldig pass som ble utstedt av et Visa Waiver Program-land.
  • Har en returbillett eller billett for videre reise med en godkjent VWP-transportør.
  • Har skaffet en godkjent ESTA reisetillatelse.
  • Blir godkjent for innreise av tjenestemenn ved grensekontrollen når du ankommer innreisestedet.
  • Offisielt frasier deg retten til å anke, bestride eller gjennomgå den informerte avgjørelsen tatt av den amerikanske toll- og grensevernsbetjenten, inkludert enhver avgjørelse om å sende deg ut av USA basert på en Visa Waiver Program-søknad.
  • Avstå fra retten til å gjennomgå, anke eller bestride enhver utsendelsesshandling fra USA relatert til en Visa Waiver Program-søknad ved å levere nødvendig biometrisk informasjon (fotografier og/eller fingeravtrykk) ved ankomst til USA.
  • Har fulgt alle betingelsene i Visa Waiver Program under tidligere innreiser til USA under nevnte program.

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet er en privat informasjonsnettside som ikke er tilknyttet myndighetene i USA