We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet er en privat informasjonsnettside som ikke er tilknyttet myndighetene i USA

Hvilke opplysninger er nødvendige for å fullføre ESTA-søknaden?

Alle opplysningene som er nevnt nedenfor bør være klare når du starter ESTA-søknaden:

 • Fullt navn og fødselsdato
 • Passinformasjon (passnummer, utstedelsesland, utløpsdato)
 • Kredittkortinformasjon (kortnummer, utløpsdato, CVV)

Hva er ESTA søknadsprosessen for å skaffe en reisetillatelse for USA?

Steg 1 er å fullføre en ESTA-søknad
Gå til ESTA-nettsiden og fyll ut søknaden med de nødvendige opplysningene: listen ovenfor, samt dine nåværende reiseplaner, kredittkortinformasjon og alle sikkerhetssspørsmålene. En søknad må sendes inn for hver person i ditt reisefølge som ikke har visum. Dette gjelder også mindreårige.

Betal ESTA-søknadsavgiften
Betal for å bruke våre gjennomgangs- og behandlingstjenester til 89,00 USD. Kostnaden inkluderer den obligatoriske regjeringsavgiften på 4,00 USD behandlingsgebyr (som skissert i Travel Promotion Act, 2009) og 10,00 USD hvis søknaden din er vellykket og blir godkjent.

Motta din ESTA via e-post
Du vil vanligvis motta din ESTA reisetillatelse innen noen få timer. Behandlingstiden kan likevel være lengre. I dette tilfellet kan du forvente at din reisetillatelse vil bli sendt til deg via e-post innen 72 timer.

Du kan kun motta én av totalt tre søknadsstatuser:

 • Godkjent. Systemet vil gi et utskriftsvennlig PDF-dokument av din godkjennelse og en kvittering for betalingen, og du tillates å reise under Visa Waiver Program. En ESTA-tillatelse garanterer likevel ikke adgang til USA. Tjenestemenn ved grensekontrollen vil inspisere deg før innreise til USA, og de vil avgjøre om du får adgang eller ikke.
 • Ikke godkjent. I dette tilfellet har du ikke blitt autorisert til å bruke Visa Waiver Program for å reise til USA. Dette betyr ikke at du blir nektet adgang eller ikke kan reise til USA, men ganske enkelt at du ikke er kvalifisert for Visa Waiver Program. Du kan besøke den amerikanske ambassaden for å diskuteere hvordan du kan skaffe et visum.
 • Venter. Hvis din status er “venter”, betyr det at systemet ikke kan ta en umiddelbar avgjørelse og at din reisetillatelse er under videre behandling. I dette tilfellet vil du motta de nødvendige opplysningene for å sjekke din søknadsstatus etter 72 timer.

Må jeg ha med en utskrift av reisetillatelsen min til flyplassen?

Du må ikke ha med en utskrift av ESTA-statusen når du reiser. Sikkerhetsdepartementet vil ha en elektronisk registrering av tillatelsen din. Det er likevel anbefalt at du har en utskrift tilgjengelig dersom det skulle oppstå noen spørsmål i løpet av reisen din.

Må jeg noen gang søke om en reisetillatelse på nytt?

Du kan vurdere å sende en ny søknad dersom noe av det følgende gjelder for deg:

 • Passet mitt har utløpt og jeg har mottatt et nytt pass
 • Jeg har endret navn
 • Jeg har endret kjønn
 • Jeg har endret statsborgerskap
 • Livsforholdene dine har endret seg slik at noen av dine tidligere ‘ja’- eller ‘nei’-svar på ESTA-spørsmålene ikke lenger er gjeldende.
 • Din tidligere ESTA-tillatelse utløper, enten fordi passet ditt har utløpt eller fordi det har gått to år siden tillatelsen ble gitt

Kan jeg søke om en ESTA uten tilgang til internett?

ESTA er et nettbasert system, og internettilgang er nødvendig. Reisende uten internettilgang kan derimot benytte seg av en tredjepart (tjenesteagent, reisebyrå, familiemedlem eller venn) som kan sende ESTA-søknaden på deres vegne. Uansett tilfelle er du fortsatt den juridisk ansvarlige parten for eventuelle svar som sendes på vegne av deg.

Hva er en reisetillatelse for USA?

USA utviklet et elektronisk system for reisetillatelser for sitt Visa Waiver Program (VWP). ESTA-systemet sørger for at visumfrie reiser er sikrere og lar statsborgere fra land som deltar i VWP skaffe sine reisetillatelser på nett.

Hvem kan søke om ESTA?

Hvis du planlegger å besøke USA som en del av VWP via luft- eller sjøveien, kan du søke om en reisetillatelse. Alle reisende som ikke har sikret et visum (inkludert spedbarn) må skaffe en tillatelse før de reiser til USA. Du kan søke ved å benytte en tredjepart for å skaffe en ESTA på vegne av enhver reisende.

Er visum og ESTA det samme?

ESTA-tillatelsen er ikke et visum. Det er en forhåndsgodkjenning til å reise under VWP som er laget for å la reisende gå utenom den tidkrevende visumprosessen. ESTA-tillatelsen er ikke et motstykke til et amerikansk visum, og kan ikke brukes som sådan når et reisevisum er påkrevd. Du trenger ikke en ESTA dersom du allerede har et gyldig visum.

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet er en privat informasjonsnettside som ikke er tilknyttet myndighetene i USA